Aktuality

Reportáž v A2larmu: Kdo nebude obnovovat půdu, ať nehospodaří

Ve středu 7. 8. 2019 vyšel článek ve společensko-kulturním online deníku A2larm v rámci série Budoucnost je teď: dopady klimatické krize v České Republice. Celý článek Kdo nebude obnovovat půdu, ať nehospodaří je k přečtení na stránkách A2larmu a shrnuje hlavní výzvy a návrhy řešení k dopadům sucha, degradace půdy a intenzivního zemědělství. V reportáži se objevují citace od členů správní rady Nadace Pro půdu – Aleny Malíkové a Jana Valešky, a také našeho zemědělce Vojty Veselého, který spravuje část nadačních pozemků.

Odkaz na celý článek zde:
https://a2larm.cz/2019/08/kdo-nebude-obnovovat-pudu-at-nehospodari/

Foto v záhlaví: Petr Zewlakk Vrabec