Aktuality

Rozšiřujeme řady nadačních zemědělců

Letos jsme se rozhodli podpořit spolek ZAzemí, který nás oslovil s žádostí o pomoc s osvobozením konvenčního sadu v srdci malebného Českého ráje a jeho přeměnou na sad komunitní. Koupi půdy pro ZAzemí plánujeme na začátek roku 2022.

Jedná se o jeden hektar umírajícího višňového sadu v obci Loučky s pořizovací cenou 500 tisíc korun. Z této částky nám chybí 150 tisíc korun, které chceme společně s vámi vybrat v kampani SVOBODU SADU. Kampaň spustíme symbolicky 17. listopadu. Najdete ji na Darujme.

Podpora spolku je pro nás novinkou – dosud jsme podporovali jen soukromé zemědělce, nikoliv skupiny. Proč jsme se rozhodli ZAzemí podpořit?

ZAzemí je spolek, který má za sebou 7 let práce pro půdu, přírodu i lidi. Vytváří komunitní kurníky (pro “osvobozené” nosnice z konvenčních chovů), provozuje kompostéry na turnovských sídlištích, koordinuje místní KPZ (zeleninu odebírá od “naší” Lukavy z Jindřichovic), sází ovocné i jiné stromy v krajině a v minulém roce se jim dokonce podařilo osvobodit les. Kromě toho se jeho členové věnují i pěstování zeleniny na komunitních polích, založili komunitní sad a koordinátorka projektů spolku Anna Hudská má několikaleté zkušenosti s vlastním ekologickým hospodařením. 

Tyto krásné činnosti neleží na bedrech jedné osoby ale v širokém společenství lidí, kteří se do projektů zapojují. Podporou spolku ZAzemí tak umožníme přístup k půdě místním lidem a přispějeme k vytvoření ostrůvku zdravé krajiny uprostřed konvenčně využívaných sadů. 

A proč se ZAzemí rozhodlo spojit s námi?

Jak to, že nevidí, kde je problém?! Život a organická hmota v půdě je pro funkční krajinu přece zásadní!” Říkáme si ve chvílích zoufání nad krajinou našeho domova. Zjištění, že někdo to vidí – že je tu Nadace Pro půdu, pro nás bylo úlevné. A spojit s Nadací síly je pro nás velkým zadostiučiněním, velkou nadějí pro nás i naše jabka hrušky – sdílí důvody spolupráce za spolek ZAzemí Anička Hudská.