Aktuality

Setkání nadačních zemědělců v Kutné Hoře

Historicky první setkání Nadace Pro půdu a „nadačních“ zemědělců proběhlo v sobotu 28. ledna v krásném prostředí Vinné sklepy Kutná Hora, v barokní budově bývalého kláštera voršilek. Kromě členů nadace přijeli zástupci všech čtyř farem a organizací hospodařících na nadační půdě, někteří i s rodinami a dětmi, které celý prostor pěkně oživily.

Po uvítání dostali slovo předseda správní rady Radomil Hradil a člen dozorčí rady Peter Veselý, kteří se s námi podělili o příběh založení nadace, o základní myšlenky o půdě jakožto daru pro všechny živé tvory včetně člověka, které spřádali společně s „otcem zakladatelem“ Miloslavem Knížkem na jeho tehdejší farmě Bemagro.

Další program byl v režii domácího Vinné sklepy Kutná Hora, mohli jsme ochutnat jejich výborná vína a vinné mošty z biodynamicky ošetřovaných vinohradů, navštívit historické sklepy i moderní provoz, dozvědět se spoustu zajímavostí ohledně různých způsobů kvašení a doslova přičichnout k zákulisí produkce vína přírodním způsobem.

Odpolední představení nadačních farem ukázalo nesmírnou pestrost přístupů a možností, jak hospodařit pro zdravou půdu. Martinova farma – Bemagro na téměř dvou tisících hektarech chová masný i mléčný skot (a pěstuje pro něj i vlastní krmivo) s využitím nejmodernějších technologií včetně robotického dojícího zařízení. Na mnohem menší (40 ha) farmě Lukava se kromě chovu skotu a slepic pěstuje biozelenina výhradně s využitím koňské síly a mechanických zařízení pro obdělávání pozemků. Biostatek Valeč s 50 ručně (!) dojenými ovcemi, zeleninovou a bylinkovou zahradou a ovocným sadem dodává produkty svým podílníkům až na pražské Rašínovo nábřeží. Živý ovocný sad ve správě ZaZemí je přes svoji malou rozlohu (1 ha + další pozemky komunitních zahrad) doslova hnízdem, kde se rojí nejrůznější komunitní aktivity a sdílí se zdroje i inspirace.

Bylo nám velkým potěšením sejít se s tolika pracovitými a výjimečnými lidmi, které (jak to vyjádřil Martin Rosenbaum z farmy Lukava) přes různý přístup k hospodaření spojuje touha dobře a udržitelně pracovat s půdou a tvořit krajinu domova, a jsme moc rádi, že pro ně Nadace Pro půdu znamená pomoc, inspiraci, možnost propojení s důležitými lidmi a podporu v jejich činnosti. Těšíme se na příště.

Děkujeme Davidu Janebovi za fotografie ze setkání.