Aktuality

Symposium Živé zemědělství | 12.-13. 3. 2020

Cílem akce je hledat společné cesty jak uzdravit naše zemědělství, ať už jsme spotřebitelé, zemědělci, učitelé, akademici, aktivisté či cítíme, že jsme k zemědělství povolání, ale ještě jsme se neodvážili. Záměrem je podívat se na možnosti jak se můžeme společně učit nově, agroekologicky přistupovat k zemědělství jako k organismu bytostně propojenému s přírodou, který tvoří naše krajiny vnější i vnitřní.

Kde: Národní zemědělské muzeum v Praze
Kdy: 12.-13. března 2021
Kdo: AMPI, Lovime.bio, Nadace Pro půdu, Demeter CS a Netzwerk Biodynamische Bildung

Připojte k události na sociálních sítích zde. Pomozte nám jí šířit do světa.