Aktuality

Vlastním půdu. Co můžu udělat dobrého pro půdu a krajinu?

Průměrně každý jedinec nebo manželský pár vlastní v České republice 1 hektar. Samozřejmě, někdy je to kousek dvorku, jindy úzký pruh bez přístupové cesty někde uprostřed polí v Horní Dolní, odkud pocházeli prarodiče. Více než 74% půdy je v České Republice pronajímáno. Pachtovní smlouvy zůstávají nezměněné od dob, kdy před dvaceti lety vznikaly a častokrát v nich nejsou zakotvené férové podmínky, ať už pro vlastníka, tak pro půdu jako takovou.

A přitom, i ten sebenepatrnější kousek půdy, kterému je věnována pozornost s úctou k životu, dokáže způsobit pozitivní změnu. Vždyť remízek uprostřed polí nebo květnatý pás, ekologicky obhospodařovaná orná půda či komunitní sad udělá radost všem živým organismům v daném místě a projeví se i příznivějšími podmínkami na okolních pozemcích.

Víte, co obsahuje vaše pachtovní smlouva?

V lednu, než se venku vše zase zazelená a vyrojí, popřemýšlejte nad svými pozemky, které vlastníte. Kde se nachází? Kdo na nich nyní hospodaří? Jak to tam vypadá? A třeba i propustte uzdu své fantazii, jak by to na nich jednou mohlo vypadat?

Kompletním návodem, jak o své pozemky pečovat, aby půda i krajina zůstala zdravá, může být právě Rádce pro zodpovědné vlastníky, který je ke stažení pod tímto odkazem.

Autorem tohoto dokumentu je nadace Partnerství, která v minulém roce sezvala ke kulatému stolu oborové organizace, zástupce měst i občanů, aby diskutovali, co zodpovědné vlastnictví půdy znamená. Za nás se akce účastnila Hana Bernardová a v Rádci naleznete pro inspiraci také náš seznam rad, které posíláme nadačním zemědělcům, tzv. Doporučená péče o půdu pro nájemce nadační půdy.

Držíme vám palce! Ať se kroky pro zdravější půdu daří a pozemky, které vlastníte jsou plné včel, žížal, ptáků a dalších obyvatelů přírody.