Aktuality

Vzpomínka na Táňu Fischerovou


Milí přátelé půdy a nadace,

jak jste patrně zaznamenali, opustila nás 25. prosince, na Boží hod vánoční, naše drahá a vzácná Táňa Fischerová. Od samého začátku byla členkou dozorčí rady naší nadace a naší velkou příznivkyní. Vždy ráda, dokud jí to zdravotní stav dovoloval, docházela na schůzky správní rady nadace a s velkým zájmem sledovala naše počínání. Táňa Fischerová, která se celý život starala o svého postiženého syna Kryštofa, měla vždy velmi blízko k těm nejpraktičtějším věcem; byla velmi vzdělaná a znalá, přesto milovala praktický čin a nade vše si ho vážila. Bylo znát, že je hrdá, že může být součástí naší nadace a tímto způsobem alespoň maličko přispět k péči o půdu, která je tím nejelementárnějším základem pro život nás všech. Když jsem s ní týden před jejím odchodem mluvil naposled, patřila její poslední slova lidem z nadace, jež nechávala pozdravovat. Cítíme bolestnou ztrátu, ale také velkou vděčnost, že jsme se s ní mohli setkávat. Její nezlomná víra v lepší zítřky a neutuchající aktivita v mnoha oblastech života jsou pro nás závazkem i povzbuzením. Děkujeme Vám, Táňo.

Za Nadaci Pro půdu – Radomil Hradil