Aktuality

Jak postupují přípravy vzdělávací farmy Konipas?

Co se právě teď děje na nadačních pozemcích? Jak se Janě a Martinovi z farmy Lukava daří? Jak postupuje projekt vzdělávací farmy Konipas?

Jana s Martinem se naplno věnují své vlastní farmě Lukava a také přípravě vzdělávací farmy Konipas. Rozjíždějí komunitou podporované zemědělství, komunikují s novými a potencionálními podílníky, připravují pole na tento i příští rok, sejí, sází a pečují o půdu. V přípravě ploch pro pěstování jim k tomu pomáhají koně. Ti jsou také pro zemědělskou činnost Jany a Martina typičtí.

Podpořte vznik vzdělávací farmy přes Darujme.cz

Příprava pole na brambory

Kromě klasických jarních prací se věnují i zvelebování a rozvíjení obou farem. Například postavili skleník na předpěstování sazeniček pro farmu Lukavu, ale do budoucna se zde bude pěstovat sadba i pro vzdělávací farmu Konipas. Také připravili několik opatření pro zadržování dešťové a odpadní vody, kterou budou využívat pro zalévání zeleniny.

,,Chceme letos tady odzkoušet vše v malém, abychom se pak příští rok mohli postupně rozšířit i na pozemky nadace. ” popisuje Jana letošní plány.

Postupují také v projektu vzdělávací farmy Konipas. V tomto projektu se jedná zejména o faremní plán, kde bude vysvětlené a popsané, jak bude vzdělávací farma do budoucna fungovat. Dále se plánují podzimní výsadby stromů a vyřizují stavební povolení.

,,Příští rok bychom chtěli již vyzkoušet fungování se stážisty, i když určitě nebude vše ještě na Konipasu hotové, bude však čím je zaměstnat, co jim předat a i co se zde učit. Mohou se přímo podílet na dalších vznikajících aktivitách Konipasu. ” Zapojte se také do příprav Konipasu a přispějte na maringotku pro stážisty.

Co se týče pozemku jako takového, Martin s Janou požádali o stavební povolení pro výstavbu prvních částí vzdělávací farmy. Mají také v plánu připravit půdu na nadačních pozemcích pro příští rok, aby se mohla již zemědělsky využívat. Vše půjde po menších krocích a postupně bude přibývat aktivit na půdě nadace a vznikajícím Konipasu.

Sázení brambor

“Je toho mnoho, co by se mělo a musí a někdy nám z toho jde hlava kolem, v mnoha věcech tápeme a učíme se, s některými věcmi si úplně nevíme rady, ale jdeme dál a věřím, že se vše hezky poskládá, tak jak má a Konipas bude krásným místem, kde bude lidem, zvířatům i rostlinám dobře.” dokončuje Jana své povídání.

Vzdělávací farma Konipas je společný projekt Martina a Jany z rodinné farmy Lukava a Nadace Pro půdu. Má za cíl podpořit začínající zemědělce tím, že mohou na farmu přijet na stáž, účastnit se uceleného vzdělávacího programu zaměřeného na ekologické zemědělství, vyzkoušet si práci s koňmi a získat tak potřebné zkušenosti pro založení vlastní malé rodinné farmy. Nadace Pro půdu koupila pozemky pro vzdělávací farmu Konipas v prosinci 2019. Více o projektu naleznete na stránce věnované Konipasu.