V průběhu roku 2018 Nadace Pro půdu  zakoupila 2,8 hektaru pozemků v obci Valeč, na nichž hospodaří Vojtěch Veselý se svým Biostatkem Valeč. Kvůli komplikacím s půdní držbou byl Biostatek v nejistotě, Nadace Pro půdu tak dnes poskytuje Vojtovi Veselému jistotu...