Masanoba Fukuoka: Revoluce jednoho stébla slámy

Masanoba Fukuoka: Revoluce jednoho stébla slámy

Vydavatelství Alferia přeložila knížku japonského zemědělce Masanoby Fukuoky ,,Revoluce jednoho stébla slámy”, který ve své knize japonským filosofickým pohledem vysvětluje, jakým způsobem je možné hospodařit v respektu k půdě a k přírodním procesům. Vychází z kritiky konvenčního průmyslového zemědělství a hledá cesty, které nejsou na úkor života obecně a zároveň uživí planetu. Tato kniha se od jejího vydání v USA stala inspirací “bezorebního pěstování” a jednou z permakulturních biblí. Čeští čtenáři, které mohlo ovlivnit zejména vydání v roce 2007 na Slovensku, se konečně dočkali i českého vydání.

Čtěte dále
Vlastním půdu. Co můžu udělat dobrého pro půdu a krajinu?

Vlastním půdu. Co můžu udělat dobrého pro půdu a krajinu?

Průměrně každý jedinec nebo manželský pár vlastní v České republice 1 hektar. Samozřejmě, někdy je to kousek dvorku, jindy úzký pruh bez přístupové cesty někde uprostřed polí v Horní Dolní, odkud pocházeli prarodiče. Více než 74% půdy je v České Republice pronajímáno. Pachtovní smlouvy zůstávají nezměněné od dob, kdy před dvaceti lety vznikaly a častokrát v nich nejsou zakotvené férové podmínky, ať už pro vlastníka, tak pro půdu jako takovou.

Čtěte dále
Co přinesl rok 2019?

Co přinesl rok 2019?

Loňský rok byl bohatý. Přinesl několik výzev, které nás posunuly dál v naší činnosti, a také jsme začali pracovat na nových projektech. Těšíme se na to, co přinese rok 2020 a doufáme, že to bude příznivý rok pro půdu i pro nás všechny.

Čtěte dále

Vzpomínka na Táňu Fischerovou

Milí přátelé půdy a nadace,

jak jste patrně zaznamenali, opustila nás 25. prosince, na Boží hod vánoční, naše drahá a vzácná Táňa Fischerová. Od samého začátku byla členkou dozorčí rady naší nadace a naší velkou příznivkyní. Vždy ráda, dokud jí to zdravotní stav dovoloval, docházela na schůzky správní rady nadace a s velkým zájmem sledovala naše počínání. Táňa Fischerová, která se celý život starala o svého postiženého syna Kryštofa, měla vždy velmi blízko k těm nejpraktičtějším věcem; byla velmi vzdělaná a znalá, přesto milovala praktický čin a nade vše si ho vážila. Bylo znát, že je hrdá, že může být součástí naší nadace a tímto způsobem alespoň maličko přispět k péči o půdu, která je tím nejelementárnějším základem pro život nás všech. Když jsem s ní týden před jejím odchodem mluvil naposled, patřila její poslední slova lidem z nadace, jež nechávala pozdravovat. Cítíme bolestnou ztrátu, ale také velkou vděčnost, že jsme se s ní mohli setkávat. Její nezlomná víra v lepší zítřky a neutuchající aktivita v mnoha oblastech života jsou pro nás závazkem i povzbuzením. Děkujeme Vám, Táňo.

Za Nadaci Pro půdu

Radomil Hradil

Živá půda jako vánoční dárek

Živá půda jako vánoční dárek

Darujte naději, že budeme žít v krajině se zdravou a živou půdou. Ke každému daru přikládáme certifikát v pdf pro tisk, aby nehmotný dárek doputoval pod stromeček. Částka bude sloužit pro nákup další půdy, kterou svěříme do péče drobným zemědělcům, kteří o ní budou pečovat šetrně a ekologicky. Jak se daří nadační půdě například ve Valči si přečtete z dopisu Vojty Veselého nebo v článku Návštěva Biostatku Valeč.

Čtěte dále
Jak dopadl běh pro vodu?

Jak dopadl běh pro vodu?

V říjnu a listopadu se rozhodla Kristina a Adéla uběhnout půlmaraton jako dárcovskou výzvu pro Nadaci Pro půdu. Co tento běh přinesl? Částkou 41 100 Kč přesáhl svůj původní cíl 35 000 Kč, holky zvládly uběhnout půlmaraton a půda dostala větší šanci dostat se do šetrné a ekologické péče k zodpovědným zemědělcům. Děkujeme všem zapojeným dárcům a také Adéle a Kristině, že si vybraly Nadaci Pro půdu. Proč se do výzvy pustily naleznete v minulém článku Dárcovská výzva: Běžíme pro vodu.

Čtěte dále