Aby byla půda zdravá, živá a úrodná.

Svěřujeme půdu lidem, kteří o ni pečují šetrně a ekologicky.

Garance ekologické péče o půdu

Nadační půdu svěřujeme pouze zemědělcům, kteří na ní hospodaří šetrně a v ekologickém režimu.

Půda je jedinečný, živý organismus

Na půdu pohlížíme jako na dar, ne jako na komoditu.

 

Odborníci z různých sfér zemědělství

Členové správní rady jsou lidé, kteří se půdě a ekologickému zemědělství celoživotně věnují  a chovají k ní hlubokou úctu.

Přístup drobných zemědělců k půdě

Nadační půdu svěřujeme drobným ekologickým zemědělcům, kteří nemají prostředky na pořízení zemědělské půdy.

Nejsme v Evropě jediní

Jsme součástí mezinárodní sítě organizací Access to Land, které se věnují přístupu k půdě.

 

Fandíme lokálním systémům

Záleží nám na tom, aby činnost nadačního zemědělce byla přínosem pro místní komunitu.

 

Jak nadace funguje?

Základem jsou dobré vztahy se zemědělci, kteří pečují o půdu a krajinu.

Co nabízíme ekologickým zemědělcům?
  • Na základě došlých žádostí se nadace rozhoduje, které zemědělce v daném roce podpoří. 
  • Následuje nákup pozemků vytipovaných zemědělcem (případně přijetí pozemků ve formě daru) a jejich svěření zemědělci na základě pachtovní smlouvy.
  • Výše pachtovného a podmínky péče o půdu jsou věcí vzájemné dohody mezi zemědělcem a nadací. 
  • Cílem nadace je dlouhodobá ekologická péče o půdu a vytvoření dobrých podmínek pro ty, kteří na ní hospodaří. Nadačním zemědělcům nabízíme dlouhodobou spolupráci a jistotu v podobě půdní držby.
  • Nadace je se svými zemědělci v pravidelném kontaktu. Každoročně vyhodnocujeme kvalitu půdy a poskytujeme poradenství týkající se zlepšení stavu půdy a krajiny v případě potřeby. 

Co ekologičtí zemědělci poskytují nadační půdě?
  • Nadační zemědělci na nadační půdě hospodaří v ekologickém režimu.
  • Ve spolupráci s nadací si každý zemědělec vytváří své vlastní zásady péče o půdu a krajinu.
  • Kromě samotné půdy se zemědělci věnují také krajině – udržují nebo v případě potřeby budují krajinné prvky, které přispívají ke zvýšení biodiverzity a zadržení vody v krajině. 
  • Zemědělci platí z užívané půdy pachtovné, díky kterému může nadace postupně získávat novou půdu pro další ekologické zemědělce.
  • Díky naší osvětě se nadační zemědělec může stát příkladem dobré praxe pro další zemědělce. 

 

 

Kdo hospodaří na nadační půdě?

Biostatek Bemagro

Bemagro je zemědělský podnik, který provozuje ekologické zemědělství a obhospodařuje největší část nadačních pozemků v podhůří Novohradských hor. Soustředí se zejména na chov zvířat, výrobu mléčných produktů a pěstování zeleniny. Kromě ekologické produkce se v Bemagru věnují také péči o krajinu v podobě obnovování mezí, budování biokoridorů, alejí, větrolamů, tůněk a ochrany mokřadů.

Hospodaří na 472,5 hektarech nadační půdy.

Biostatek Valeč

Ve Valči šetrně hospodaří Vojtěch Veselý, který se na nadaci obrátil kvůli komplikacím s půdní držbou. Vojtěch je první drobný ekologický zemědělec, kterého nadace podpořila zajištěním pozemků. Věnuje se chovu ovcí, výrobě mléčných výrobků, zpracování ovoce z vlastního sadu a také realizaci vzdělávacích programů pro děti či podpoře zahraničních dobrovolníků. Své výrobky prodává formou komunitou podporovaného zemědělství.

Hospodaří na 2,83 hektarech nadační půdy.

Vzdělávací farma Konipas

Společný projekt Nadace Pro půdu, farmy Lukava a Asociace místních zemědělských iniciativ (AMPI) má za cíl vytvořit vzdělávací centrum pro začínající ekologické zemědělce, kde se stážisté prakticky naučí, co obnáší provoz rodinné ekologické farmy. Specifickým prvkem tohoto projektu je také moderní využití koní v zemědělství. 

Hospodaří na 16,63 hektarech nadační půdy.

Projekt: Vzdělávací farma Konipas

Farma Konipas bude sloužit jako zemědělské vzdělávací centrum pro začínající ekofarmáře, s jehož budováním se začne na jaře 2020.

Konipas bude jednak hospodářství s produkcí bio zeleniny a zároveň zemědělské vzdělávací centrum pro všechny, kteří se chtějí praxí naučit, co znamená provoz malé farmy. V průběhu dlouhodobé stáže se budou stážisté učit od zkušeného farmáře a vyzkouší si hospodaření dříve, než si pořídí vlastní farmu. 

– Jana a Martin Rosenbaumovi, ekologičtí zemědělci a koordinátoři projektu.

Přejeme si více ekologických zemědělců. Zapojte se i vy!

Aktuality

Symposium Živé zemědělství | 24.-25. června 2021

Symposium Živé zemědělství | 24.-25. června 2021

Chceme hledat společné cesty jak uzdravit naše zemědělství, ať už jsme spotřebitelé, zemědělci, učitelé, akademici, aktivisté či cítíme, že jsme k zemědělství povolání, ale ještě jsme se neodvážili. Záměrem je podívat se na možnosti jak se můžeme společně učit nově,...

Rozkvetlá procházka Centrem Konipas

Rozkvetlá procházka Centrem Konipas

Kvetou nejen třešně, ale i aktivity nadačních zemědělců. 𝐏𝐨𝐣𝐝̌𝐭𝐞 𝐬 𝐧𝐚́𝐦𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐳̌𝐢́𝐭 𝟏. 𝐦𝐚́𝐣 𝐯 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐊𝐨𝐧𝐢𝐩𝐚𝐬! Srdečně zveme všechny milovníky půdy, krajiny a ekologického zemědělství na rozkvetlou procházku po pozemcích Nadace Pro půdu. V průběhu května budeme...

Mezinárodní den ptáků: ptačí budky pro Centrum Konipas

Mezinárodní den ptáků: ptačí budky pro Centrum Konipas

Dnes je Zelený čtvrtek, ale také Mezinárodní den ptáků. Ptáci jsou viditelnou složkou krajiny, na kterých lze pozorovat její změny. Například právě polní ptáci v české krajině ubývají, protože jim důsledkem průmyslového zemědělství mizí jejich přirozené biotopy a...

Jaký je váš vztah k půdě?

Lidé v nadaci

Radomil Hradil

předseda

Hana Bernardová

místopředsedkyně

Miloslav Knížek

člen správní rady

Jan Valeška

člen správní rady

Alena Malíková

členka správní rady

Kateřina Kozlová

předsedkyně

Peter Veselý

člen dozorčí rady

Jarka Kříhová

členka dozorčí rady

Helena Škrdlíková

komunikace a fundraising

Alena Wranová

spojka s AMPI

Spolupracujeme