Aby byla půda zdravá, živá a úrodná.

Svěřujeme půdu lidem, kteří o ni pečují šetrně a ekologicky.

Garance ekologické péče o půdu

Nadační půdu svěřujeme pouze zemědělcům, kteří na ní hospodaří šetrně a v ekologickém režimu.

Půda je jedinečný, živý organismus

Na půdu pohlížíme jako na dar, ne jako na komoditu.

 

Odborníci z různých sfér zemědělství

Členové správní rady jsou lidé, kteří se půdě a ekologickému zemědělství celoživotně věnují  a chovají k ní hlubokou úctu.

Přístup drobných zemědělců k půdě

Nadační půdu svěřujeme drobným ekologickým zemědělcům, kteří nemají prostředky na pořízení zemědělské půdy.

Nejsme v Evropě jediní

Jsme součástí mezinárodní sítě organizací Access to Land, které se věnují přístupu k půdě.

 

Fandíme lokálním systémům

Záleží nám na tom, aby činnost nadačního zemědělce byla přínosem pro místní komunitu.

 

Jak nadace funguje?

Základem jsou dobré vztahy se zemědělci, kteří pečují o půdu a krajinu.

Co nabízíme ekologickým zemědělcům?
  • Na základě došlých žádostí se nadace rozhoduje, které zemědělce v daném roce podpoří. 
  • Následuje nákup pozemků vytipovaných zemědělcem (případně přijetí pozemků ve formě daru) a jejich svěření zemědělci na základě pachtovní smlouvy.
  • Výše pachtovného a podmínky péče o půdu jsou věcí vzájemné dohody mezi zemědělcem a nadací. 
  • Cílem nadace je dlouhodobá ekologická péče o půdu a vytvoření dobrých podmínek pro ty, kteří na ní hospodaří. Nadačním zemědělcům nabízíme dlouhodobou spolupráci a jistotu v podobě půdní držby.
  • Nadace je se svými zemědělci v pravidelném kontaktu. Každoročně vyhodnocujeme kvalitu půdy a poskytujeme poradenství týkající se zlepšení stavu půdy a krajiny v případě potřeby. 

Co ekologičtí zemědělci poskytují nadační půdě?
  • Nadační zemědělci na nadační půdě hospodaří v ekologickém režimu.
  • Ve spolupráci s nadací si každý zemědělec vytváří své vlastní zásady péče o půdu a krajinu.
  • Kromě samotné půdy se zemědělci věnují také krajině – udržují nebo v případě potřeby budují krajinné prvky, které přispívají ke zvýšení biodiverzity a zadržení vody v krajině. 
  • Zemědělci platí z užívané půdy pachtovné, díky kterému může nadace postupně získávat novou půdu pro další ekologické zemědělce.
  • Díky naší osvětě se nadační zemědělec může stát příkladem dobré praxe pro další zemědělce. 

 

 

Kdo hospodaří na nadační půdě?

spolek ZAzemí

ZAzemí je spolek místních lidí okolo Turnova. Věnují se sázení stromů, komunitnímu chovu slepic, zřizováním městských kompostů, ekovýchově, spravují komunitní políčko. Zkrátka se tvoří pestrou krajinu i pestré společenství. Pečují o  nadačním pozemek v Loučkách u Turnova, kde konvenční ovocný sad mění na komunitní a přírodě blízký. 

Hospodaří na 1 hektaru nadační půdy.

Biostatek Valeč

Ve Valči šetrně hospodaří Vojtěch Veselý, který se na nadaci obrátil kvůli komplikacím s půdní držbou. Vojtěch je první drobný ekologický zemědělec, kterého nadace podpořila zajištěním pozemků. Věnuje se chovu ovcí, výrobě mléčných výrobků, zpracování ovoce z vlastního sadu a také realizaci vzdělávacích programů pro děti či podpoře zahraničních dobrovolníků. Své výrobky prodává formou komunitou podporovaného zemědělství.

Hospodaří na 2,83 hektarech nadační půdy.

Vzdělávací farma Konipas

Společný projekt Nadace Pro půdu, farmy Lukava a Asociace místních zemědělských iniciativ (AMPI) má za cíl vytvořit vzdělávací centrum pro začínající ekologické zemědělce, kde se stážisté prakticky naučí, co obnáší provoz rodinné ekologické farmy. Specifickým prvkem tohoto projektu je také moderní využití koní v zemědělství. 

Hospodaří na 16,63 hektarech nadační půdy.

Farma Bemagro

Nadace Pro půdu vznikla díky vložení 472,5 hektarů půdy manželů Knížkových. Na těchto pozemcích hospodaří farma Bemagro.

Bemagro je zemědělský podnik, který provozuje ekologické zemědělství a obhospodařuje největší část nadačních pozemků v podhůří Novohradských hor. Hlavní činností je chov zvířat a produkce mléka. 

Aktuality

ANNA HUDSKÁ: moje svatá trojice – stromy, kompost, slepice

ANNA HUDSKÁ: moje svatá trojice – stromy, kompost, slepice

Činorodá Anička Hudská, členka spolku ZAzemí, má vždycky plný program, ale na rozhovor s Nadací Pro půdu si čas hned našla. Těšila jsem se, že rozpleteme pestré aktivity ZAzemí, protože ač je spolek velmi místně ukotvený, rozptyl činnosti i různorodost lidí je veliká....

ZRUŠENO: PůdoSnění – vnímejme půdu skrze smysly a tvořivost

ZRUŠENO: PůdoSnění – vnímejme půdu skrze smysly a tvořivost

Bohužel pro nedostatek registrovaných účastníků zrušeno. Pokud máte zájem o podobnou akci třeba v jiný termín, napište nám přes email: info@nadacepropudu.cz, nebo se přihlaste k odebírání mailingu Nadace Pro půdu, kde posíláme veškeré pozvánky na akce (v zápatí této...

Reportáž z nadační návštěvy Biostatku 2023

Reportáž z nadační návštěvy Biostatku 2023

Na Biostatku bylo blaze jako obvykle. Tentokrát byla naše radost znásobena tím, že jste u toho byli někteří s námi v rámci přízniveckého setkání. Co jsme za ten jeden sobotní den společně zažili? A jak se daří půdě na nadačních pozemcích, na kterých hospodaří právě...

Jaký je váš vztah k půdě?

Lidé v nadaci

Radomil Hradil

předseda správní rady

Hana Bernardová

místopředsedkyně

Miroslav Kundrata

člen správní rady

Jan Valeška

člen správní rady

Alena Malíková

členka správní rady

Kateřina Kozlová

předsedkyně dozorčí rady

Peter Veselý

člen dozorčí rady

Jarka Kříhová

členka dozorčí rady

Kateřina Klimešová

komunikace a fundraising

Alena Wranová

spojka s AMPI

Spolupracujeme