Farma Malonty

Farma malonty je ekologicky certifikovaná farma, která se věnuje především chovu skotu, výrobě mléčných produktů, pěstování vlastních krmiv a některých tržních plodin. 

Jak farma hospodaří?

Farma Malonty hospodaří v režimu ekologického zemědělství (do roku 2020 hospodařila biodynamicky). Nepoužívají se minerální hnojiva a pesticidy, slušných výnosů je dosahováno správnými agrotechnickými opatřeními při použití vhodného osevního postupu. Významným cílem je dlouhodobé zlepšování kvality půdy. 

Monitoring půdy

V roce 2021 a 2022 proběhly v tehdejším Bemagru (dnes Farma Malonty) rozsáhlé rozbory půdy a analýzy hospodaření ve spolupráci s poradenskou firmou Czech Organics a českými i rakouskými odborníky. Výsledkem jsou doporučení pro zlepšování péče o půdu a kontinuální testování vhodných zemědělských postupů v podmínkách farmy.

Analýzy byly zaměřeny na tři oblasti: 

  1. podrobné laboratorní půdní rozbory včetně doporučení opatření pro zlepšování kvality půdy
  2. agrotechnická optimalizace osevních sledů a bilance organické hmoty 
  3. optimalizace prostorového členění půdních bloků a trajektorií pojezdů strojů, které povedou k šetrnějšímu a úspornému pohybu strojů po pozemcích.

Nadační pozemky:

Farma Malonty hospodaří mimo jiné na pozemcích Nadace Pro půdu o rozloze 472,5 hektarů v okolí Kaplice. Tyto pozemky nadaci daroval bývalý majitel farmy Bemagro a zakladatel Nadace Pro půdu Miloslav Knížek.

Aktuality z Farmy Malonty

 

Návštěva Farmy Malonty

Návštěva Farmy Malonty

V novohradských horách (např. katastry obcí Desky, Hradiště, Malonty, Kaplice či Meziříčí) se nachází největší množství nadačních pozemků, na kterých hospodaří Farma Malonty (bývalé Bemagro). Celkem 472 hektarů Nadaci Pro půdu darovali jeji zakladatelé - manželé...

Poznáváme půdu v Bemagru

Poznáváme půdu v Bemagru

V Nadaci Pro půdu chceme nadační půdu dobře poznat a všemožně v tomto směru podporujeme i zemědělce, kteří na nadační půdě hospodaří. Víme, jak důležité je senzorické posouzení a co vše se z něj může hospodář dozvědět. Nezavrhujeme však ani sofistikované vědecké...

Návštěva nadační jabloně v Bemagru

Návštěva nadační jabloně v Bemagru

V dubnu se členové Nadace Pro půdu vydali do Malont v Jižních Čechách navštívit nadační pozemky, zkontrolovat kvalitu jejich půdy a potkat se s Miloslavem Knížkem, předsedou Nadace Pro půdu a předsedou dozorčí rady Bemagro. Hlavním cílem tohoto výletu bylo navštívit a...

Nové pozemky v nadaci

Nové pozemky v nadaci

Do správy nadace byly převedeny další pozemky, obhospodařované biodynamickým podnikem Bemagro, takže nyní spravujeme 310 hektarů. Další pozemky jsou v jednání. Přehlednou mapu půdy spravované nadací lze zkouknout zde.