Farma Bemagro

Bemagro je ekologicky certifikovaná farma, která se věnuje především chovu skotu, výrobě mléčných produktů, pěstování vlastních krmiv a některých tržních plodin. 

Jak Bemagro hospodaří?

Farma Bemagro hospodaří v režimu ekologického zemědělství (do roku 2020 hospodařila biodynamicky). Nepoužívají se minerální hnojiva a pesticidy, slušných výnosů je dosahováno správnými agrotechnickými opatřeními při použití vhodného osevního postupu. Významným cílem je dlouhodobé zlepšování kvality půdy. 

Monitoring půdy

V roce 2021 a 2022 proběhly v Bemagru rozsáhlé rozbory půdy a analýzy hospodaření ve spolupráci s poradenskou firmou Czech Organics a českými i rakouskými odborníky. Výsledkem jsou doporučení pro zlepšování péče o půdu a kontinuální testování vhodných zemědělských postupů v podmínkách farmy.

Analýzy byly zaměřeny na tři oblasti: 

  1. podrobné laboratorní půdní rozbory včetně doporučení opatření pro zlepšování kvality půdy
  2. agrotechnická optimalizace osevních sledů a bilance organické hmoty 
  3. optimalizace prostorového členění půdních bloků a trajektorií pojezdů strojů, které povedou k šetrnějšímu a úspornému pohybu strojů po pozemcích.

Nadační pozemky:

Bemagro hospodaří mimo jiné na pozemcích Nadace Pro půdu o rozloze 472,5 hektarů v okolí Kaplice. Tyto pozemky nadaci daroval bývalý majitel farmy Bemagro a zakladatel Nadace Pro půdu Miloslav Knížek.

Aktuality z Bemagra

 

Poznáváme půdu v Bemagru

Poznáváme půdu v Bemagru

V Nadaci Pro půdu chceme nadační půdu dobře poznat a všemožně v tomto směru podporujeme i zemědělce, kteří na nadační půdě hospodaří. Víme, jak důležité je senzorické posouzení a co vše se z něj může hospodář dozvědět. Nezavrhujeme však ani sofistikované vědecké...

Návštěva nadační jabloně v Bemagru

Návštěva nadační jabloně v Bemagru

V dubnu se členové Nadace Pro půdu vydali do Malont v Jižních Čechách navštívit nadační pozemky, zkontrolovat kvalitu jejich půdy a potkat se s Miloslavem Knížkem, předsedou Nadace Pro půdu a předsedou dozorčí rady Bemagro. Hlavním cílem tohoto výletu bylo navštívit a...

Nové pozemky v nadaci

Nové pozemky v nadaci

Do správy nadace byly převedeny další pozemky, obhospodařované biodynamickým podnikem Bemagro, takže nyní spravujeme 310 hektarů. Další pozemky jsou v jednání. Přehlednou mapu půdy spravované nadací lze zkouknout zde.