Farma Bemagro

Farma Bemagro se skládá z několika buněk. Dvě základní jsou Rostlinka, která zabezpečuje dostatek kvalitního krmení pro vlastní zvířata, a Chov zvířat, jehož nejvýznamnější složkou je chov dojnic. Mléko je zpracováváno ve vlastní mlékárně. Menší buňkou je pak Malá rostlinka, která je věnovaná pěstování choulostivější i polní zeleniny. 

Jak Bemagro hospodaří?

Farma Bemagro hospodaří v režimu ekologického zemědělství (do minulého roku hospodařila biodynamicky). Nepoužívají se minerální hnojiva a pesticidy, slušných výnosů je dosahováno správnými agrotechnickými opatřeními při použití vhodného osevního postupu. Významným cílem je dlouhodobé zlepšování kvality půdy. 

Péče o krajinu

Kromě ekologické produkce se Bemagro věnuje péči o krajinu. Často jde o nápravu škod, které byly udělány ve druhé polovině minulého století – obnovují se například meze, které vedle své klíčové protierozní funkce na svažitých pozemcích zvyšují biodiverzitu. Její pokles je podobně jako degradace půdy zásadním problémem, který ohrožuje celou naši civilizaci. Mezi další opatření „pro přírodu“ patří budování biokoridorů, alejí, větrolamů, tůněk, ochrana mokřadů a samozřejmě i samotný způsob obhospodařování zemědělských pozemků – od způsobu hnojení po systém sečení luk a pastvin.

Nadační pozemky:

Bemagro hospodaří mimo jiné na pozemcích Nadace Pro půdu o rozloze 472,5 hektarů v okolí Kaplice. Pozemky nadaci daroval bývalý ředitel farmy Bemagra a předseda správní rady Nadace Pro půdu Miloslav Knížek.

Aktuality z Bemagra

 

Návštěva nadační jabloně v Bemagru

Návštěva nadační jabloně v Bemagru

V dubnu se členové Nadace Pro půdu vydali do Malont v Jižních Čechách navštívit nadační pozemky, zkontrolovat kvalitu jejich půdy a potkat se s Miloslavem Knížkem, předsedou Nadace Pro půdu a předsedou dozorčí rady Bemagro. Hlavním cílem tohoto výletu bylo navštívit a...

Nové pozemky v nadaci

Nové pozemky v nadaci

Do správy nadace byly převedeny další pozemky, obhospodařované biodynamickým podnikem Bemagro, takže nyní spravujeme 310 hektarů. Další pozemky jsou v jednání. Přehlednou mapu půdy spravované nadací lze zkouknout zde.