Farma Bemagro

Farma Bemagro se skládá z několika buněk. Dvě základní jsou Rostlinka, která zabezpečuje dostatek kvalitního krmení pro vlastní zvířata, a Chov zvířat, jehož nejvýznamnější složkou je chov dojnic. Mléko je zpracováváno ve vlastní mlékárně. Menší buňkou je pak Malá rostlinka, která je věnovaná pěstování choulostivější i polní zeleniny. 

Jak Bemagro hospodaří?

Farma Bemagro hospodaří v režimu ekologického zemědělství (do roku 2021 hospodařila biodynamicky). Nepoužívají se minerální hnojiva a pesticidy, slušných výnosů je dosahováno správnými agrotechnickými opatřeními při použití vhodného osevního postupu. Významným cílem je dlouhodobé zlepšování kvality půdy. 

Péče o krajinu

Kromě ekologické produkce se Bemagro věnuje péči o krajinu. Často jde o nápravu škod, které byly udělány ve druhé polovině minulého století – obnovují se například meze, které vedle své klíčové protierozní funkce na svažitých pozemcích zvyšují biodiverzitu. Její pokles je podobně jako degradace půdy zásadním problémem, který ohrožuje celou naši civilizaci. Mezi další opatření „pro přírodu“ patří budování biokoridorů, alejí, větrolamů, tůněk, ochrana mokřadů a samozřejmě i samotný způsob obhospodařování zemědělských pozemků – od způsobu hnojení po systém sečení luk a pastvin.

Nadační pozemky:

Bemagro hospodaří mimo jiné na pozemcích Nadace Pro půdu o rozloze 472,5 hektarů v okolí Kaplice. Pozemky nadaci daroval bývalý majitel farmy Bemagro a předseda správní rady Nadace Pro půdu Miloslav Knížek.

Aktuality z Bemagra

 

Poznáváme půdu v Bemagru

Poznáváme půdu v Bemagru

V Nadaci Pro půdu chceme nadační půdu dobře poznat a všemožně v tomto směru podporujeme i zemědělce, kteří na nadační půdě hospodaří. Víme, jak důležité je senzorické posouzení a co vše se z něj může hospodář dozvědět. Nezavrhujeme však ani sofistikované vědecké...

Návštěva nadační jabloně v Bemagru

Návštěva nadační jabloně v Bemagru

V dubnu se členové Nadace Pro půdu vydali do Malont v Jižních Čechách navštívit nadační pozemky, zkontrolovat kvalitu jejich půdy a potkat se s Miloslavem Knížkem, předsedou Nadace Pro půdu a předsedou dozorčí rady Bemagro. Hlavním cílem tohoto výletu bylo navštívit a...

Nové pozemky v nadaci

Nové pozemky v nadaci

Do správy nadace byly převedeny další pozemky, obhospodařované biodynamickým podnikem Bemagro, takže nyní spravujeme 310 hektarů. Další pozemky jsou v jednání. Přehlednou mapu půdy spravované nadací lze zkouknout zde.