Reference mezinárodních organizací ze sítě Access to Land

Reference mezinárodních organizací ze sítě Access to Land

Nadace Pro půdu byla v období 2016 – 2018 zapojená v mezinárodním projektu ,,Learning towards access to land” (Učení se o přístupu k půdě). V rámci projektu jsme měli možnost poznat, jak fungují podobné neziskové organizace v Evropě a zjistit, čím je možné se inspirovat pro naší činnost tady v České republice. Od letošního roku pokračujeme v projektu ,,Setting up a Learning Platform for Farmers’ access to land” (Vytvoření vzdělávací platformy pro přístup zemědělců k půdě). Tento navazující projekt slouží ještě k většímu posílení spolupráce a vzájemného mentoringu. Oba mají něco společné – zapojují organizace mezinárodní sítě Access to Land a slouží k posílení spolupráce iniciativ, které usilují o přístup k půdě pro agro-ekologické zemědělce v Evropě.

Čtěte dále
Reportáž v A2larmu: Kdo nebude obnovovat půdu, ať nehospodaří

Reportáž v A2larmu: Kdo nebude obnovovat půdu, ať nehospodaří

Ve středu 7. 8. 2019 vyšel článek ve společensko-kulturním online deníku A2larm v rámci série Budoucnost je teď: dopady klimatické krize v České Republice. Celý článek Kdo nebude obnovovat půdu, ať nehospodaří je k přečtení na stránkách A2larmu a shrnuje hlavní výzvy a návrhy řešení k dopadům sucha, degradace půdy a intenzivního zemědělství. V reportáži se objevují citace od členů správní rady Nadace Pro půdu – Aleny Malíkové a Jana Valešky, a také našeho zemědělce Vojty Veselého, který spravuje část nadačních pozemků.

Čtěte dále
Návštěva Biostatku Valeč – malebná krajina a zdravá půda

Návštěva Biostatku Valeč – malebná krajina a zdravá půda

Vojta Veselý z Biostatku Valeč od roku 2018 spravuje necelé 3 hektary nadační půdy. V červenci jsme se za ním vyjeli podívat a zároveň doprovodit novinářku z A2larmu, která o stavu půdy a ekologickém zemědělství právě píše reportáž. Podívejte se, jak to na Biostatku vypadá. Přikládáme také zprávu o stavu půdy ve Valči od Radomila Hradila.

Čtěte dále