Minuta pro půdu – Mezinárodní den půdy

Minuta pro půdu – Mezinárodní den půdy

Darujme minutu své pozornosti půdě

Advent je období klidu a vděčnosti. Poděkování můžeme nasměrovat i jedné z těch nejběžnějších součástí denního života – půdě. 5. prosinec je Mezinárodním dnem půdy. Věnujme při té příležitosti půdě jednu minutu.

Půda zajišťuje příjemné prostředí, potraviny, zadržuje v krajině vodu a umožňuje život člověku i tisícům živočichů a rostlin. Někdy si půdy ani za celý rok nevšimneme a přitom není dne, kdybychom se po půdě neprošli, nepohlédli na ni či nevzali do ruky a do úst výsledek její úrodnosti. 

Mluvíme o ní jako o komoditě, kapitálu a majetku a přitom je to substance plná života. V jedné dlani je více mikroorganismů, než je lidí na celé této planetě. Nadace Pro půdu usiluje o to, aby o půdu pečovali odpovědní zemědělci, kteří využívají šetrné ekologické postupy.

Poděkujme půdě za celý rok svou pozorností. Prožijme chvilku s půdou – na zahradě, v lese, na poli…a oslavme tak Mezinárodní den půdy 5. prosince darováním jedné minuty pro půdu.

Co můžete v jedné minutě pro půdu udělat?

  1. Pošlete nám fotku nebo video z vaší minuty pro půdu s odpovědí na otázku –  Co pro vás půda znamená? Pokud budete fotografii sdílet na sociálních sítích, označte nás takto: @nadacepropudu. 
  2. Jste-li vlastníkem zemědělských pozemků, zjistěte si, kdo a jak hospodaří na vašich pozemcích. Je možné zemědělci upravit pachtovní smlouvu, která vyžaduje ekologické hospodaření? Jak postupovat krok za krokem naleznete v pdf dokumentu: Rádce pro zodpovědné vlastníky
  3. Darujte Nadaci Pro půdu prostředky pro nákup další půdy, kterou nadace může svěřit ekologickým zemědělcům. Ekologicky se hospodaří již na 475 hektarech nadační půdy.

Děkujeme!

Dárcovská výzva: Běžíme pro vodu!

Dárcovská výzva: Běžíme pro vodu!

Kristina a Adéla poběží půlmaraton. Protože jedna měla a druhá bude mít 30, protože tak chtějí oslavit své narozeniny a protože chtějí udělat něco pro vodu v krajině. A tak si vybraly Nadaci Pro půdu. Jejich cílem je šířit filantropii, posílit svou motivaci k běhu a touto společnou výzvou oslavit ty své milníky. Budete jim také fandit skrze dárcovskou výzvu: Běžíme pro vodu! ?

Čtěte dále
Reference mezinárodních organizací ze sítě Access to Land

Reference mezinárodních organizací ze sítě Access to Land

Nadace Pro půdu byla v období 2016 – 2018 zapojená v mezinárodním projektu ,,Learning towards access to land” (Učení se o přístupu k půdě). V rámci projektu jsme měli možnost poznat, jak fungují podobné neziskové organizace v Evropě a zjistit, čím je možné se inspirovat pro naší činnost tady v České republice. Od letošního roku pokračujeme v projektu ,,Setting up a Learning Platform for Farmers’ access to land” (Vytvoření vzdělávací platformy pro přístup zemědělců k půdě). Tento navazující projekt slouží ještě k většímu posílení spolupráce a vzájemného mentoringu. Oba mají něco společné – zapojují organizace mezinárodní sítě Access to Land a slouží k posílení spolupráce iniciativ, které usilují o přístup k půdě pro agro-ekologické zemědělce v Evropě.

Čtěte dále
Reportáž v A2larmu: Kdo nebude obnovovat půdu, ať nehospodaří

Reportáž v A2larmu: Kdo nebude obnovovat půdu, ať nehospodaří

Ve středu 7. 8. 2019 vyšel článek ve společensko-kulturním online deníku A2larm v rámci série Budoucnost je teď: dopady klimatické krize v České Republice. Celý článek Kdo nebude obnovovat půdu, ať nehospodaří je k přečtení na stránkách A2larmu a shrnuje hlavní výzvy a návrhy řešení k dopadům sucha, degradace půdy a intenzivního zemědělství. V reportáži se objevují citace od členů správní rady Nadace Pro půdu – Aleny Malíkové a Jana Valešky, a také našeho zemědělce Vojty Veselého, který spravuje část nadačních pozemků.

Čtěte dále
Návštěva Biostatku Valeč – malebná krajina a zdravá půda

Návštěva Biostatku Valeč – malebná krajina a zdravá půda

Vojta Veselý z Biostatku Valeč od roku 2018 spravuje necelé 3 hektary nadační půdy. V červenci jsme se za ním vyjeli podívat a zároveň doprovodit novinářku z A2larmu, která o stavu půdy a ekologickém zemědělství právě píše reportáž. Podívejte se, jak to na Biostatku vypadá. Přikládáme také zprávu o stavu půdy ve Valči od Radomila Hradila.

Čtěte dále