Biostatek Valeč

Ve Valči hospodaří Vojtěch Veselý, který se na nadaci obrátil kvůli zajištění dalšího pokračování Biostatku. Vojtěch je náš první podpořený drobný ekologický zemědělec. Věnuje se chovu ovcí a výrobě mléčných výrobků a také zpracování ovoce z vlastního sadu. 

Své výrobky prodává formou komunitou podporovaného zemědělství a je v Česku pionýrem modelu tzv. participativní záruky kvality potravin, kdy zástupci skupin KPZ (komunitou podporovaného zemědělství) navštěvují danou farmu, vyptávají se, kontrolují, a tím zaručují důvěryhodnost zemědělce pro danou skupinu.

Vojtěch hospodaří na 2,83 hektarech nadační půdy. Pozemky jsme koupili a Biostatku propachtovali v roce 2018.

Aktuality z Valče

 

Co nového na Biostatku Valeč?

Co nového na Biostatku Valeč?

V prosinci se Jan Valeška jako zástupce Nadace Pro půdu zúčastnil certifikační kontroly ekologického zemědělství na biostatku Valeč. Jak se Vojtěchovi Veselému daří? To vše se dozvíte v krátkém shrnutí. Vojtěch Veselý se zabývá zejména chovem ovcí a zpracováním ovoce...

Pozdravení z Valče 

Pozdravení z Valče 

Vojta Veselý nám poslal krásné a upřímné shrnutí, jak se mu hospodaří a co se nového s nadačními pozemky děje. Přečtěte si pár úryvků z jeho dopisu. Dobrý den,  tady Vojtěch Veselý z Valče, který obhospodařuje téměř 3ha propachtovaných pozemků, které patří Nadaci...

Biostatek Valeč hospodaří na nadačním

Biostatek Valeč hospodaří na nadačním

V průběhu roku 2018 Nadace Pro půdu  zakoupila 2,8 hektaru pozemků v obci Valeč, na nichž hospodaří Vojtěch Veselý se svým Biostatkem Valeč. Kvůli komplikacím s půdní držbou byl Biostatek v nejistotě, Nadace Pro půdu tak dnes poskytuje Vojtovi Veselému jistotu...