Nadace Pro půdu není jedinou vlaštovkou podporující přístup k půdě

Nadace Pro půdu není jedinou vlaštovkou podporující přístup k půdě

Nadace Pro půdu čerpá inspiraci od dalších spřátelených evropských organizací, které se věnují přístupu k půdě pro agroekologické zemědělce napříč Evropou a jsou propojeni neformální sítí Access to Land Network. Po úspěšně ukončeném projektu Erasmus + „Learning towards access to land“ – Učení se o přístupu k půdě (2016 – 2018), kdy jsme měli možnost učit se přímo ve Francii a Německu, je Nadace Pro půdu opět součástí navazujícího 3-letého Erasmus + projektu „Setting up a Learning Platform for Farmers‘ access to land –  Vytvoření vzdělávací platformy pro přístup zemědělců k půdě (2018 – 2021). Oba projekty koordinuje za Českou republiku Asociace pro místní potravinové iniciativy, o. p. s. (AMPI) tak, aby důležité výstupy posilovaly právě fungování Nadace Pro půdu.

Čtěte dále

Přístup k půdě ve Francii – země, kde to všechno začalo…

Přístup k půdě ve Francii – země, kde to všechno začalo…

Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI), hlavní koordinátor dvouletého projektu (2016 – 2018) LeALand, ve spolupráci s CooLAND, vyslal na přelomu listopadu a prosince 2017 tři své spolupracovníky na vzdělávací cestu do Francie. Setkání se zúčastnila Hana Bernardová, členka správní rady nadacei. Další účastníci byli dva spřátelení zemědělci – zkušený zemědělec Martin Rosenbaum z farmy Lukava a začínající zemědělec Ondřej Sokáč. Hanka přivezla s sebou cenné poznatky, ze kterých vychází nejen tento příspěvek, ale bude z nich čerpat i Nadace Pro půdu pro posílení strategie úspěšného chodu organizace. Celý text si můžete přečíst zde.

12